3. DOKTORSKI SEMINAR V ŠT. LETU 09/10

V okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 3. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorandka Dilrukshi Abeysinghe iz Šri Lanke predstavila dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v torek dne, 6.4.2010 ob 10.00 uri.

Spoštovani,


v okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 3. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorandka Dilrukshi Abeysinghe iz Šri Lanke predstavila dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v torek dne, 6.4.2010 ob 10.00 uri.


Dilrukshi Abeysinghe:

»Towards a Culturally Competent Approach in the Context of Mental Health in Sri Lanka: A Challenge for Social Work«


Po predstavitvi posamezne dispozicije bo sledila diskusija z vprašanji, pripombami, idejami, ki jih zastavljajo mentor in člani komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije.

V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju in Navodili o poteku in vsebini doktorskih seminarjev, so doktorski seminarji obvezni del doktorskega študija doktorandov/-tk Fakultete za socialno delo.


Lep pozdrav!

doc. dr. Vesna Leskošek,
Prodekanja za podiplomski študij