Študentska pobuda za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu

Naj za začetek spomnimo, da smo študentke in študentje Fakultete za socialno delo v Ljubljani v začetku leta 2009 oblikovali študentsko pobudo za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu. Ob analizi stanja smo ugotovili, da Zakon o socialnem varstvu določa, da moramo diplomantke in diplomanti Fakultete za socialno delo, pred začetkom samostojnega strokovnega dela opraviti pripravništvo in strokovni izpit iz socialnega varstva. Ugotovili smo tudi

Drage študentke, dragi študentje,

Naj za začetek spomnimo, da smo študentke in študentje Fakultete za socialno delo v Ljubljani v začetku leta 2009 oblikovali študentsko pobudo za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu. Ob analizi stanja smo ugotovili, da Zakon o socialnem varstvu določa, da moramo diplomantke in diplomanti Fakultete za socialno delo, pred začetkom samostojnega strokovnega dela opraviti pripravništvo in strokovni izpit iz socialnega varstva. Ugotovili smo tudi, da so naše možnosti za opravljanje predpisanega pripravništva zelo omejene, saj socialnovarstvene organizacije praviloma nimajo lastnih sredstev za plačevanje pripravnikov, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa ne zagotavlja sredstev za izvajanje pripravništva in tako se pripravniška mesta ne razpisujejo. Na tem področju volonterskega pripravništva ni mogoče opravljati zaradi pravne praznine.

V pobudi, ki smo jo aprila 2009 naslovili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, smo med drugim zahtevali, da ministrstvo financira 150 pripravniških mest letno, ki bodo plačana v skladu z veljavno zakonodajo.

Pridobili smo podporo vodstva fakultete, Socialne zbornice Slovenije, Društva socialnih delavk in delavcev, različnih sindikatov in študentskih organizacij ter organizacij s področja socialnega varstva. Problematiko izvajanja pripravništva v socialnem varstvu je obravnaval tudi Državni svet RS, ki je sprejel mnenje v katerem je podprl pripombe in predloge Socialne zbornice Slovenije ter študentk in študentov Fakultete za socialno delo in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predlagal, naj v dveh mesecih pripravi ukrepe, ki bodo sanirali nevzdržno stanje glede predpisanega pripravništva socialnih delavk in delavcev.

Predstavnice in predstavniki študentk in študentov Fakultete za socialno delo smo poskušali z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve vzpostaviti dialog, ki bi vodil v konkretne rešitve. V mesecu maju 2009 smo se sestali z generalnim direktorjem Direktorata za socialno varstvo, kjer smo govorili o možnosti črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada in dobili zagotovila, da se bo problematika pripravništva v socialnem varstvu začela reševati nemudoma. Ker do septembra s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ni bilo odziva, smo se odločili javnost opozoriti na nerešeno problematiko izvajanja pripravništva na področju socialnega varstva. Organizirali smo javni shod pred stavbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na katerem smo ministru Svetliku predali omenjeni poziv skupaj z zbranimi podpisi podpore. Tik pred javnim shodom je bila s strani ministra Svetlika imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo predloga programa za izvajanje pripravništva na področju socialnega varstva za obdobje med leti 2010 in 2014. V delovno skupino smo bili imenovani predstavnice in predstavniki ministrstva, Socialne zbornice ter študentk in študentov Fakultete za socialno delo. Ključna naloga te skupine je priprava in uskladitev programa za izvajanje pripravništva na področju socialnega varstva.

Delovna skupina je pripravila večje število dokumentov in program je bil dne 16.03.2010 že celo potrjen z Odločbo o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (glej http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/585/2270/). 7. maja 2010 smo bili na sestanku, ki ga je sklical generalni direktor Direktorata za socialno varstvo, seznanjeni z dejstvom, da se je zapletlo pri začetnem financiranju programa, saj Socialna zbornica Slovenije po trenutno veljavni zakonodaji ni upravičena do predplačila, ki pa je nujno potrebno za začetek izvajanja programa, čeprav so nam predstavnice in predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ves čas skupnih dogovarjanj zagotavljali, da bodo zagotovili vsa potrebna sredstva takoj ob začetku izvajanja programa. Socialna zbornica Slovenije pa sama nima zadostnih finančnih sredstev za vnaprejšnje zalaganje stroškov pripravnic in pripravnikov. Kljub zapletom nam je generalni direktor Direktorata za socialno varstvo Davor Dominkuš na sestanku zatrdil, da bodo konec junija pripravljene vse pravne podlage, da se avans izvrši in se program začne izvajati.

Glede na to, da program po enem letu pogajanj še vedno ni stekel, menimo, da so bili prekoračeni vsi razumni roki. Ker ne želimo več poslušati praznih obljub, smo se odločili, da zopet pričnemo za aktivnostmi osveščanja širše javnosti o naši problematiki in iskanju podpore pri različnih akterjih.
Ker se to področje dotika nas vseh in ker bomo pri svojih aktivnostih rabili veliko pomoči, te vabimo na akcijski sestanek, ki bo potekal v torek, 25.5.2010, ob 11:30 v Kamr'ci na Fakulteti za socialno delo (Topniška 31, 1000 Ljubljana), na katerem bomo analizirali trenutno stanje in napravili akcijski načrt dela za naprej.


In ne pozabi: Za tvojo prihodnost gre!
Predstavnice in predstavniki študentske pobude za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu

Za dodatne informacije nam lahko pišeš na: ali pokličeš na 051 350 195 (Mateja) ali 031 500 355 (Tomaž)