Razpis za Prešernove nagrade 10-11

Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
v skladu s 5. in 18. členom Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
Univerze v Ljubljani (sprejetim na 15. seji Senata UL 29. maja 2007) in določili Poslovnika o
delu komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom,
objavlja
RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
v skladu s 5. in 18. členom Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (sprejetim na 15. seji Senata UL 29. maja 2007) in določili Poslovnika o delu komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom, objavlja

RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011


Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2010/2011,
najkasneje do 1. septembra 2011 članici UL.

celotno besedilo Razpisa