Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je v okviru Socialne zbornice Republike Slovenije objavljen Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o socialnem varstvu za pripravnika na področju socialnega varstva.

Namen javnega razpisa je:
- večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;
- krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte, ki bodo izvedli do 200 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve
- pripravnikov, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, za obdobje največ 12 mesecev, in usposabljanje za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti.

Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizična osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje določene v razpisu.

Rok za oddajo vloge je 16.08.2010.

Dodatne informacije: ga. Helena KOCJANČIČ, elektronski naslov ali po telefonu 01 581 93 11 v času uradnih ur, ob ponedeljih, sredah in petkih od 9. do 12. ure.

Povezava na spletno stran razpisa:
http://www.soczbor-sl.si/4Aktualno/4Aktualno_JR_SZIPZP_2010.asp