Prosta mesta - izredni študij

V tretjem prijavnem roku, od 1. do 5. oktobra, je Fakulteta za socialno delo razpisala 45 mest za vpis v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa socialno delo, izredni študij.

V tretjem prijavnem roku, od 1. do 5. oktobra, je Fakulteta za socialno delo razpisala 45 mest za vpis v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa socialno delo, izredni študij.

Prijavnico Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/11 (obrazec DZS, 1,71/3)pošljite na Fakulteto za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana. K prijavi priložite overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika ter overjeno fotokopijo maturitetnega spričevala o zaključku srednje šole.

Dodiplomski študij (1. stopnja)

Več informacij o vpisu na , 01 2809242.