Informativni dan, dodiplomski študij Socialno delo

Vabljeni na informativni dan 10.2. ob 10.00 in 15.00 uri ter 11.2. ob 10.00 uri.

Vabljeni na informativni dan na Fakulteto za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana v

pet. 10.2. ob 10.00 uri v predavalnici P1 in P4
pet. 10.2. ob 15.00 uri v predavalnico P1 in

sob. 11.2. ob 10.00 uri v predavalnico P1.

Predstavljen bo dodiplomski program 1. stopnje, SOCIALNO DELO.
O programu.

Gabi - vabilo dekanje Vabilo dekanje

Vabilo na študij socialnega dela je vabilo mladim ljudem, ki želijo delati v znanosti in stroki, ki sta posebni v svojem prispevku človeški skupnosti. To ste mladi ljudje, ki želite povezati ozaveščenost o socialno pravični družbi z znanjem za ravnanje v procesih pomoči ljudem. Socialno delo razvija dva enakovredna sklopa znanj: prvi je raziskovanje in zagotavljanje socialne pravičnosti in človekovih pravic, v drugem socialno delo raziskuje procese pomoči pri soustvarjanju rešitev za kompleksne psihosocialne probleme ljudi.
Vsakokrat je pomembno vprašanje, kako: kako soustvariti spremembe družbenih pogojev, kako soustvariti podporo in pomoč ljudem? Preučevanje družbenih in institucionalnih pogojev, ki zagotavljajo dostojno življenje za vse ljudi v solidarni skupnosti, se dopolni za razvijanjem teorij in metod pomoči in podpore posameznikom, skupinam in skupnosti.

Študentke in študentje socialnega dela se učijo soustvarjanja želenih izidov v procesih pomoči na način, da so v vlogi spoštljivih in odgovornih zaveznikov ljudi, ki v procese pomoči stopajo kot strokovnjaki iz izkušenj. Kot socialne delavke in socialni delavci v procesih soustvarjanja sprememb povezujejo podporo ljudem s potrebnimi spremembami institucij in družbenih pogojev.

Pogosto zapisana beseda soustvarjanje izraža enega od ključnih konceptov znanosti socialnega dela: gre za soustvarjanje študija, znanja, stroke. Soustvarjanje zastavi in opiše udeleženost učiteljev, študentov, strokovnjakov, ljudi, ki pridejo po pomoč, kolegov pri ukvarjanju z želenimi izidi. Smo sogovorniki, sodelavci. Soustvarjanje postavi v središče proces dela na spremembah. Koncept soustvarjanja je ključni pojem v jeziku socialnega dela, ki smo ga v znanosti in stroki razvili. Jezik socialnega dela je pomemben, ker ubesedi način ravnanja, ker je nosilec dogovorjenih sprememb, ker je spoštljiv jezik soustvarjalcev v procesih pomoči.

Vabilo na študij socialnega dela je vabilo v soustvarjalni delovni proces: v soustvarjanje študija, v raziskovalno delo, v soustvarjanje novega v stroki in znanosti.

Dobrodošli!

Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič


Bojana Mesec - brošura 12-13


Veseli bomo, če boste izbrali Fakulteto za socialno delo, in komaj čakamo, da skupaj z vami oblikujemo vašo prihodnost.

Doc. dr. Bojana Mesec
Manca Raušl - brošura 12-13


Če bi se še enkrat morala vpisati, bi spet izbrala FSD. Veliko izveš. Všeč mi je prostor, ker je majhen in domač.

Manca Raušl, absolventka
Nina Mešl - brošura 12-13Najbolj se razveselim študentk in študentov, ki so vedoželjni, ustvarjalni,
odprti in pripravljeni za soustvarjanje.


Nina Mešl, asistentka
Petra Videmšek - brošura 12-13Najbolj se razveselim nasmejanih študentk in študentov, ki imajo smisel za humor.

Petra Videmšek, asistentka
Domen Pokorn - brošura 12-13


Najbolj všeč mi je, ker je veliko prakse. Prvi dve leti po sto ur, pozneje po ves mesec. Tako dobiš dober vpogled v delo socialnih delavk in delavcev.

Domen Pokorn, študent

Izbirni moduli - brošura 12-13
Špela Urh - brošura 12-13


Razveselim se mladih, ki sprejemajo družbeno raznovrstnost ljudi, so občutljivi za njihove socialne stiske in jih ni strah spoznati lastne predsodke.

Špela Urh, asistentka
Alenka Majer - brošura 12-13

Vsi zaposleni na šoli se trudijo, da bi bil študentkam in študentom študij na FSD čim prijetnejši.

Alenka Majer, tajnik fakultete

Mojca Urek - brošura 12-13
Želela bi si študentk in študentov, ki so iniciativni, kritični, povedo, kar mislijo, in jim norost ni tabu.

Mojca Urek, docentka
Liljana Rihter - brošura 12-13


Najbolj si želim radovednih študentk in študentov, takih, ki razmišljajo s svojo glavo, zainteresiranih za študij, pripravljenih za raziskovanje.

Liljana Rihter, docentka

Darja Zaviršek - brošura 12-13


Cenim angažirane mlade, ki berejo knjige, znajo še kakšen jezik in jih zanimajo izkušnje različnih ljudi, različnih kultur in različnih svetov.

Darja Zaviršek, redna profesorica
Jana Mali - brošura 12-13

Želim si študentk in študentov, ki so vedoželjni, ustvarjalni, komunikativni, z občutkom za sočloveka, ki radi spreminjajo obstoječe družbene institucije.

Jana Mali, docentka

Karmen Štremfelj - brošura 12-13


Všeč so mi odprti odnosi med profesorji in študenti. Cenim sproščenost. Lahko poveš svoje mnenje in nihče te ne gleda grdo, če se s čim ne strinjaš.

Karmen Štremfelj, študentka
Milko Poštrak - brošura 12-13

Želim si študentov, ki resno jemljejo rek: Mladost ni norost. Če skače čez potok, kjer je most, že ve, zakaj.

Milko Poštrak, docent

Vesna Leskošek - brošura 12-13Naša fakulteta ponuja kritičen vpogled v sedanjo družbeno realnost.

Vesna Leskošek, docentka
Vito Flaker - brošura 12-13Želim si študentk in študentov, ki imajo izkušnjo socialne stiske, ker vedo, kako je biti na drugi strani.

Vito Flaker, izredni profesor
Ana Jagrič - brošura 12-13

FSD je zelo življenjska. Veliko dobiš zase in pomaga ti pri osebni rasti.

Ana Jagrič, asistentka
Klavdija Jelen - brošura 12-13


V času študija imamo zelo veliko vaj, zato lahko pretvorimo teorijo v prakso, poleg tega pa spoznavamo samega sebe in ob tem osebnostno rastemo.

Klavdija Jelen, študentka

Teja Simonič - brošura 12-13

Všeč sta mi povezanost in sproščenost vseh, ki soustvarjamo dobro klimo na fakulteti.

Teja Simonič, študentkaErasmus - brošura 12-13