Šola teorije in prakse socialnega dela - Dubrovnik

Šola teorije in prakse socialnega dela - Dubrovnik

Šola teorije in prakse socialnega dela - Dubrovnik

Kot vsako leto tudi letos poteka meduniverzitetna šola socialnega dela. Poteka v mesecu juniju in sicer vsak teden dva programa. In sicer:


5.-11. Junij
Teorije in metodologije socialnega dela
Socialno delo in socialna politika

12.-18. Junij
Socialno delo z mladimi, ki so konfliktu z zakonom
Socialno delo in dezinstitucionalizacija

19.-25. Junij
Razvoj soseske in skupnosti
Socialno delo z otroki in mladino

26. Junij – 2. Julij
Socialno delo in duhovnost
Socialno delo in javno zdravstvo


Za več informacij poglejte priloženi letak in se pozanimajte pri izr. prof. dr. Vitu Flakerju ali as. dr. Veri Grebenc .


Program