Izbor modula ob vpisu v 3.letnik

Obvestilo o izbiri izbirnega modula in izbirnih predmetov pri vpisu v 3.letnik.

Spoštovani,Obveščamo vas, da morate ob vpisu v 3. letnik izbrati poleg izbirnih predmetov (2 izbirna predmeta) še izbirni modul. Število mest tako na izbirnih predmetih kot na modulih je omejeno in se bodo zapolnjevala po kriteriju uspešnosti (tisti, ki boste imeli prej izpolnjen pogoj za vpis v višji letnik, se boste lahko prej vpisali in tako imeli na razpolago module, ki tistim, ki se bodo vpisovali kasneje, morda ne bodo več na razpolago).

Izbirate lahko med šestimi moduli: SD z mladimi, SD s starimi ljudmi, Psihosocialna podpora in pomoč, Socialna pravičnost in vključevanje, Duševno zdravje v skupnosti in SD v delovnem okolju. Opise modulov in pripadajoče predmete si lahko ogledate na spletni strani na povezavi http://www.fsd.si/dodiplomski_studij/studijski_program/univerzitetni_studijski_program_1_stopnj/

Modul boste morali izbrati v e-študentu, v Vpisnem listu na koncu pod domeno Predmetnik. V predmetniku boste imeli že dodeljene obvezne predmete, nato pa boste morali izbrati modul in označiti ter prenesti vse predmete modula kot izbrane. Izberite predmete samo enega modula. Križanja niso dovoljena.

Prav tako boste morali v predmetniku izbrati tudi izbirne predmete, tako kot vsako leto. Letošnja novost na rednem študiju je, da vam je omogočena tudi izbira zunanjih izbirnih predmetov, ki se v e-študentu nahaja pod oznako Zunanji izbirni predmet, ponujeni zunanji izbirni predmeti pa so dostopni na povezavi http://www.fsd.si/novice/2011071412120561/. Ime zunanjega izbirnega predmeta boste vpisali na fizični vpisni list, ki ga boste podpisali v referatu.

Za vsa vprašanja glede vpisa smo vam dostopni na naslovu referat@fsd.uni-lj.si ali na telefonski številki 01/280-92-59.

Lep pozdrav,
REFERAT 29.08.2011