Dodiplomski študijski program socialnega dela

Dodiplomski študijski program socialnega dela

Več o programu.

Gabi - vabilo dekanje Vabilo dekanje

Vabilo na študij socialnega dela je vabilo mladim ljudem, ki želijo delati v znanosti in stroki, ki sta posebni v svojem prispevku človeški skupnosti. To ste mladi ljudje, ki želite povezati ozaveščenost o socialno pravični družbi z znanjem za ravnanje v procesih pomoči ljudem. Socialno delo razvija dva enakovredna sklopa znanj: prvi je raziskovanje in zagotavljanje socialne pravičnosti in človekovih pravic, v drugem socialno delo raziskuje procese pomoči pri soustvarjanju rešitev za kompleksne psihosocialne probleme ljudi.
Vsakokrat je pomembno vprašanje, kako: kako soustvariti spremembe družbenih pogojev, kako soustvariti podporo in pomoč ljudem? Preučevanje družbenih in institucionalnih pogojev, ki zagotavljajo dostojno življenje za vse ljudi v solidarni skupnosti, se dopolni za razvijanjem teorij in metod pomoči in podpore posameznikom, skupinam in skupnosti.

Študentke in študentje socialnega dela se učijo soustvarjanja želenih izidov v procesih pomoči na način, da so v vlogi spoštljivih in odgovornih zaveznikov ljudi, ki v procese pomoči stopajo kot strokovnjaki iz izkušenj. Kot socialne delavke in socialni delavci v procesih soustvarjanja sprememb povezujejo podporo ljudem s potrebnimi spremembami institucij in družbenih pogojev.

Pogosto zapisana beseda soustvarjanje izraža enega od ključnih konceptov znanosti socialnega dela: gre za soustvarjanje študija, znanja, stroke. Soustvarjanje zastavi in opiše udeleženost učiteljev, študentov, strokovnjakov, ljudi, ki pridejo po pomoč, kolegov pri ukvarjanju z želenimi izidi. Smo sogovorniki, sodelavci. Soustvarjanje postavi v središče proces dela na spremembah. Koncept soustvarjanja je ključni pojem v jeziku socialnega dela, ki smo ga v znanosti in stroki razvili. Jezik socialnega dela je pomemben, ker ubesedi način ravnanja, ker je nosilec dogovorjenih sprememb, ker je spoštljiv jezik soustvarjalcev v procesih pomoči.

Vabilo na študij socialnega dela je vabilo v soustvarjalni delovni proces: v soustvarjanje študija, v raziskovalno delo, v soustvarjanje novega v stroki in znanosti.

Dobrodošli!

Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič


Bojana Mesec - brošura 12-13


Veseli bomo, če boste izbrali Fakulteto za socialno delo, in komaj čakamo, da skupaj z vami oblikujemo vašo prihodnost.

Doc. dr. Bojana Mesec
Manca Raušl - brošura 12-13


Če bi se še enkrat morala vpisati, bi spet izbrala FSD. Veliko izveš. Všeč mi je prostor, ker je majhen in domač.

Manca Raušl, absolventka
Nina Mešl - brošura 12-13Najbolj se razveselim študentk in študentov, ki so vedoželjni, ustvarjalni,
odprti in pripravljeni za soustvarjanje.


Nina Mešl, asistentka
Petra Videmšek - brošura 12-13Najbolj se razveselim nasmejanih študentk in študentov, ki imajo smisel za humor.

Petra Videmšek, asistentka
Domen Pokorn - brošura 12-13


Najbolj všeč mi je, ker je veliko prakse. Prvi dve leti po sto ur, pozneje po ves mesec. Tako dobiš dober vpogled v delo socialnih delavk in delavcev.

Domen Pokorn, študent

Izbirni moduli - brošura 12-13
Špela Urh - brošura 12-13


Razveselim se mladih, ki sprejemajo družbeno raznovrstnost ljudi, so občutljivi za njihove socialne stiske in jih ni strah spoznati lastne predsodke.

Špela Urh, asistentka
Alenka Majer - brošura 12-13

Vsi zaposleni na šoli se trudijo, da bi bil študentkam in študentom študij na FSD čim prijetnejši.

Alenka Majer, tajnik fakultete

Mojca Urek - brošura 12-13
Želela bi si študentk in študentov, ki so iniciativni, kritični, povedo, kar mislijo, in jim norost ni tabu.

Mojca Urek, docentka
Liljana Rihter - brošura 12-13


Najbolj si želim radovednih študentk in študentov, takih, ki razmišljajo s svojo glavo, zainteresiranih za študij, pripravljenih za raziskovanje.

Liljana Rihter, docentka

Darja Zaviršek - brošura 12-13


Cenim angažirane mlade, ki berejo knjige, znajo še kakšen jezik in jih zanimajo izkušnje različnih ljudi, različnih kultur in različnih svetov.

Darja Zaviršek, redna profesorica
Jana Mali - brošura 12-13

Želim si študentk in študentov, ki so vedoželjni, ustvarjalni, komunikativni, z občutkom za sočloveka, ki radi spreminjajo obstoječe družbene institucije.

Jana Mali, docentka

Karmen Štremfelj - brošura 12-13


Všeč so mi odprti odnosi med profesorji in študenti. Cenim sproščenost. Lahko poveš svoje mnenje in nihče te ne gleda grdo, če se s čim ne strinjaš.

Karmen Štremfelj, študentka
Milko Poštrak - brošura 12-13

Želim si študentov, ki resno jemljejo rek: Mladost ni norost. Če skače čez potok, kjer je most, že ve, zakaj.

Milko Poštrak, docent

Vesna Leskošek - brošura 12-13Naša fakulteta ponuja kritičen vpogled v sedanjo družbeno realnost.

Vesna Leskošek, docentka
Vito Flaker - brošura 12-13Želim si študentk in študentov, ki imajo izkušnjo socialne stiske, ker vedo, kako je biti na drugi strani.

Vito Flaker, izredni profesor
Ana Jagrič - brošura 12-13

FSD je zelo življenjska. Veliko dobiš zase in pomaga ti pri osebni rasti.

Ana Jagrič, asistentka
Klavdija Jelen - brošura 12-13


V času študija imamo zelo veliko vaj, zato lahko pretvorimo teorijo v prakso, poleg tega pa spoznavamo samega sebe in ob tem osebnostno rastemo.

Klavdija Jelen, študentka

Teja Simonič - brošura 12-13

Všeč sta mi povezanost in sproščenost vseh, ki soustvarjamo dobro klimo na fakulteti.

Teja Simonič, študentkaErasmus - brošura 12-13