Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

Evropski parlament je leto 2012 poimenoval kot Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Samo poimenovanje letošnjega leta slikovito postavlja v središče pozornosti starejše in demografske spremembe, ki pred nas postavljajo nove izzive medsebojnega sodelovanja.

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami.