Prijava prostih mest za prakso študentov FSD - povabilo učnim bazam

Ob pripravah na začetek novega študijskega leta vabimo k sodelovanju pri izvedbi prakse obstoječe in nove učne baze. Ker moramo vsako leto zagotoviti veliko prostih mest za prakso študentov FSD, bomo veseli vašega odziva. Verjamemo, da ste, v kolikor ste z nami že sodelovali, prepoznali dodano vrednost našega sodelovanja, ki se bo v prihodnosti še krepilo in plemenitilo. Letos bomo organizirali več srečanj z mentorji, tako da lahko računate na večjo vsebinsko podporo.

PRIJAVNICA ZA UČNE BAZE

Ob pripravah na začetek novega študijskega leta vabimo k sodelovanju pri izvedbi prakse obstoječe in nove učne baze. Ker moramo vsako leto zagotoviti veliko prostih mest za prakso študentov FSD, bomo veseli vašega odziva. Verjamemo, da ste, v kolikor ste z nami že sodelovali, prepoznali dodano vrednost našega sodelovanja, ki se bo v prihodnosti še krepilo in plemenitilo. Letos bomo organizirali več srečanj z mentorji, tako da lahko računate na večjo vsebinsko podporo.

Pogoji za učne baze
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati učne baze, ki bi želele postati del mreže učnih baz, za področje socialnega dela)

 • deluje na področju socialnega dela
 • osnovni materialni pogoji za delo
 • uporabniki, storitve, programi, projekti
 • dolgotrajne izkušnje pri socialnem delu z uporabniki
 • primeri dobre prakse, reference
 • ustrezen kader (univ.dipl.soc.del. ali dipl.soc.del., drugi profili možni v dogovoru, glede na področje dela, npr. OŠ, SŠ ipd.)
 • skladno s programom prakse FSD

Rokovnik za š.l. 12/13

 • 5.11.2012 Začetek prakse 1. in 2. letnik
  (Ponedeljek, 2-4 ure / teden ali vsako drugo sredo, 13.-17.5. strnjeno 36 ur (projekt), skupaj 100ur / leto) 
 • 3.12. - 14.12.2012 Praksa 4. letnik - 3.12. - 14.12.2012 strnjeno (80 ur)
  (izredni študenti po dogovoru tudi izven tega termina) 
 • 14.1. - 18.1.2013 Praksa 3. letnik, 1. del, uvodni, spoznavni teden (40 ur) 
 • 15.4. - 31.5.2013 Praksa 3. letnik, 2. del, strnjeno (240 ur) 
 • 13. - 17.5. 2013 1. in 2. letnik - strnjena praksa, projektni teden (36ur)

 PRIJAVNICA ZA UČNE BAZE