Predstavitev nove knjige Darje Zaviršek

Vabimo vas na predstavitev knjige avtorice prof. dr. Darje Zaviršek, Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse, ki je izšla na Fakulteti za socialno delo.

Predstavitev bo v ponedeljek, 22. 10. 2012, ob 14. uri v Klubu Lili Novy, Cankarjev dom.

Knjigo bodo predstavile avtorice prof. dr. Darja Zaviršek, doc. dr. Barbara Rajgelj in as. mag. Ana M. Sobočan. Na predstavitvi bodo o pomenu knjige v slovenskem prostoru spregovorili tudi najvidnejši predstavniki iz socialnega varstva, direktorata za družino MDDSZ in nevladnih organizacij: mag. Ana Vodičar, mag. Darja Kuzmanič Korva, dr. Bojan Regvar, Katarina Tomšič.

VABLJENI!

Vabimo vas na predstavitev knjige avtorice prof. dr. Darje Zaviršek, Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse, ki je izšla na Fakulteti za socialno delo.

Predstavitev bo v ponedeljek, 22. 10. 2012, ob 14. uri v Klubu Lili Novy, Cankarjev dom.

Knjigo bodo predstavile avtorice prof. dr. Darja Zaviršek, doc. dr. Barbara Rajgelj in as. mag. Ana M. Sobočan. Na predstavitvi bodo o pomenu knjige v slovenskem prostoru spregovorili tudi najvidnejši predstavniki iz socialnega varstva, direktorata za družino MDDSZ in nevladnih organizacij: mag. Ana Vodičar, mag. Darja Kuzmanič Korva, dr. Bojan Regvar, Katarina Tomšič.
 

VABLJENI!