Prohodnost javnega sektorja - forum

vljudno vas vabimo na Forum Mirovnega inštituta z naslovom PRIHODNOST JAVNEGA SEKTORJA

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na Forum Mirovnega inštituta z naslovom

PRIHODNOST JAVNEGA SEKTORJA,

ki bo v petek, 8. marca 2013 ob 18. uri v Ljubljani, Cankarjev dom, dvorana M1.

(Pozor: dogodek je prestavljen v dvorano M1, do katere se najhitreje pride po stopnicah z Erjavčeve ulice!) 

Na predvečer protestov bomo govorili o analizi stanja in prihodnosti javnega sektorja. Prebivalci in prebivalke Slovenije smo imeli (in vsaj hipotetično še imamo) univerzalen dostop do zdravstva, šolstva, kulture in znanosti ter zagotovljeno socialno in pravno varnost. Razvitost javnega sektorja, splošni dostop do teh storitev in sorazmerna družbena egalitarnost nas uvrščajo visoko na seznamu poročila OZN o človekovem razvoju, ob bok najbolj razvitim državam. Če nas kaj povezuje, so verjetno ti skupni dosežki socialne države.

Toda ali bomo lahko to dediščino predali tudi svojim otrokom?

Udeleženci foruma so pripravili krajše analize (zbornik prispevkov je dostopen na: http://www.mirovni-institut.si/data/tinymce/Novice/priponka/2013/Prihodnost%20javnega%20sektorja1.pdf), v katerih ugotavljajo, da zaradi zmanjševanja sredstev vse naštete dejavnosti ne morejo več zagotavljati univerzalnega dostopa. V času krize, novih kolonialnih politik in »demokratičnega deficita« je za preživetje skupnosti ohranitev dostopa do vseh teh storitev nujna, da se ublažijo posledice gospodarske krize. Ali je zmanjševanje obsega storitev, ki jih zagotavlja javni sektor, primeren odgovor na krizo? Ali ni v času krize treba zavarovati eksistenčni minimum, ki vključuje tudi dostop do teh storitev, in poiskati primerno razvojno pot, ki ne bo vodila v revščino? Namen prispevkov je refleksija posledic varčevalnih ukrepov, hkrati pa tudi avtorefleksija, saj so se v preteklosti na vseh področjih nabrale usedline reform, ki so okrnile njihovo delovanje na škodo javnega interesa.

O posledicah krčenja javnega sektorja in o družbeni odgovornosti javnih storitev za blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev bodo za razna področja govorili:

                - šolstvo: mag. Ivan Ketiš                           

- zdravstvo: prof. dr Matjaž Veselko

- sodstvo: Janja Roblek

- socialno delo: doc. dr. Srečo Dragoš in dr. Bojan Regvar

- kultura: dr. Aldo Milohnić

- univerza: prof. dr. Marko Marinčič

- znanost: prof. dr. Rastko Močnik

Razpravo bo povezovala dr. Maja Breznik. Pri nastajanju poročil so sodelovali še Božena Bratuž, Milan Rejc, Fani Al-Mansour, izr. prof. mag. Sebastijan Horvat in dr. doc. Vesna Leskošek, ki se nam bodo pridružili v razpravi.

Vabljeni!