Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL) - Retorika

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče; predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo. Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je AKTIVNO SODELOVANJE, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

RETORIKA ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE

IZVAJALEC: doc. dr. Hotimir Tivadar, slovenist in fonetik

TERMIN IN KRAJ DELAVNICE: 17. in  18. maj  2013 (v dopoldanskih urah) na Filozofski fakulteti v Ljubljani

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče;  predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo. Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je aktivno sodelovanje, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

Več ...