Simpozij v okviru tedna izbrisanih - Otroci brez državljanstva, izbrisani otroci

Simpozij v okviru tedna izbrisanih - Otroci brez

V četrtek, 27. 2. 2014, od 10h, Filozofska fakulteta UL, Modra soba (5. nadstropje)

Pravice otrok naj bi ščitile mnoge mednarodne konvencije, dobrobit otrok naj bi varovale tako nacionalne kot lokalne institucije, predstavniki oblasti pa v svojih političnih programih obljubljajo posebne ukrepe v korist otrok. Z izbrisom iz registra stalnih prebivalcev Slovenije je pravice izgubilo tudi veliko število otrok – tako izbrisanih otrok kot otrok izbrisanih staršev. Od izbrisa dalje ni nobena ustanova na državnem in/ali evropskem nivoju poskušala na javen, kolektiven način zaščititi pravic otrok, ki jih je prizadel izbris. Izbrisani otroci in otroci izbrisanih so ostajali vseskozi nevidni in neslišni. Čeprav je od izbrisa minilo že 22 let in so v tem času že odrasli, je pomembno javno spregovoriti o njihovih izkušnjah.
Da bi se iz njihovih pričevanj česa naučili, potrebujemo kolektivno refleksijo. Da bi posledice izbrisa čimbolj razumeli in preprečili podobne situacije, potrebujemo kontinuirano raziskovanje, javne diskusije in smiselne ukrepe na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

10.00 – 10.45 dr. Stuart Aitken (Univerza v San Diegu): Uklenjeni v prostoru: pravice in gibanje mladih ljudi/ Locked-in-Place: Young People's Rights and Mobilities 

10.45 – 11.45 pričevanja izbrisanih otrok in otrok izbrisanih, moderira dr. Uršula Lipovec Čebron (Filozofska fakulteta)

11.45 – 12.00 odmor za kavo

12.00 – 12.30 Sara Pistotnik (SC Rog, Filozofska fakulteta): Otroci izbrisa – nekaj izhodišč

12.30 – 14.00 okrogla miza Posledice izbrisa za otroke: izkušnje in pravni vidiki, Blaž Kovač (Amnesty International), Katarina Vučko (Mirovni inštitut), Ana Živanović (Filozofska fakulteta), povabljeni so tudi predstavniki Skupnosti centrov za socialno delo in Direktorata za družino  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; moderira dr. Jelka Zorn (Fakulteta za socialno delo).