Napoved objave javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014

Univerza v Ljubljani bo na svoji spletni strani v kratkem objavila

NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2014
Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014
Predvideni datum zaključka: ponedeljek, 23. 6. 2014
Kontaktna oseba: Tanja Jazbec (tel: 01/ 2418 680)
E-pošta: R-R@uni-lj.si

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis.

Univerza v Ljubljani bo v kratkem objavila
NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2014
Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014
Predvideni datum zaključka: ponedeljek, 23. 6. 2014
Kontaktna oseba: Tanja Jazbec (tel: 01/ 2418 680)
E-pošta:

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis.

OPOZORILO: Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2014/2015. Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si.Razpis za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku. Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej. Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.