Shod za ureditev pripravništva v socialnem varstvu

Kdaj: 21.4.2015 ob 8. uri
Kje: zbor pred Fakulteto za socialno delo, nato pred MDDSZ

Kdaj: 21.4.2015 ob 8. uri

Kje: zbor pred Fakulteto za socialno delo, nato pred MDDSZ 

Študentska skupina za ureditev pripravništva v socialnem varstvu pripravlja protestni shod študentov za ureditev pripravništva v socialnem varstvu, ki bo potekal v torek, 21. 4. 2015, s pričetkom ob 8. uri. Protest je, zastavljen na nekoliko drugačen način. Predviden je zbor pred Fakulteto za socialno delo na Topniški 31, nato sledi shod od fakultete do MDDSZ, kjer se bo odvijalo osrednje dogajanje. Na protestu pred MDDSZ se nam bodo pridružili znani raperji, ki bodo naše želje in zahteve podprli s pomočjo rap glasbe, ki jo bodo med drugim ustvarili tudi posebej v ta namen. Med glasbenimi vložki bodo organizirani govori podpornikov ureditve pripravništev v socialnem varstvu.

PROBLEM:
Pripravništvo v socialnem varstvu je obvezno za opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za zaposlitev v socialnem varstvu. Volontersko pripravništvo je na tem področju zakonsko prepovedano. Nekateri študentje čakajo na pripravništvo že od aprila 2013 (ko je bil razpisan zadnji razpis na tem področju). Število čakajočih študentov iz leta v leto narašča in sedaj znaša že cca. 500 diplomantov. Na tem področju se predvsem zaposlujemo socialni delavci, v manjšem številu pa še cca. 10 drugih strok.

Pripravništvo je bilo do aprila 2013 urejeno preko Socialne zbornice in naša zahteva je, da se za teh 500 čakajočih zagotovijo finančna sredstva, ki po naših izračunih znašajo 9 301 000 €. Že dve leti se obračamo na MDDSZ in do sedaj več kot dva odgovora in sestanka na ministrstvu (povsod so nam rekli, da področje urejajo in da nekaj bo, niso pa povedali točno kaj in kdaj) nismo dobili. Pred kratkim smo se odločili, da imamo dovolj in smo poslali ministrci Anji Kopač Mrak dopis, s katerim zahtevamo, da do 17. 4. poravnajo svoj dolg in omogočijo pripravništva za čakajoče diplomante ter v naprej uredijo področje pripravništva, v nasprotnem primeru bomo 21. 4. organizirali protest pred ministrstvom. Pri naših prizadevanjih nas podpirajo Socialna zbornica, Fakulteta za socialno delo, ŠOU LJ, Sindikat Mladi+ ter številni delodajalci (centri za socialno delo, domovi za stare, nevladne organizacije itd.), ki so preobremenjeni z delom, saj je povpraševanja po socialnih storitvah vedno več, zaposlenih pa zaradi prepovedi zaposlovanja po ZUJF-u zmeraj manj.

Vedite pa, da je to res veliko več kot le boj za pripravništva. Gre za celotno stroko socialnega dela in ohranitev strokovnosti, gre za organizacije, društva in centre za socialno delo, da ne bodo pokali po šivih od preobremenjenosti in da zaposleni ne bodo pregorevali. Najpomembneje pa je, da gre za ljudi, ki koristijo različne programe in storitve socialnega varstva, da dobijo to, kar jim pripada. To je strokovna podpora in pomoč v izvirnih individualnih delovnih projektih pomoči za posameznika, skupino in skupnost.

Se vidimo 21.4.2015? Mi upamo da. Skupaj nam bo uspelo.

SLOVENSKI RAPERJI, KI BODO Z NAMI NA SHODU:
Zlatko, Amo, Mirko, Doša, Majki di Majk, Palijo, Wera, Tropski in Najt.

NAŠI PODPORNIKI:
Fakulteta za socialno delo
Socialna Zbornica Slovenije
Skupnost centrov za socialno delo
Sindikat Mladi plus
Študentska organizacija Slovenije
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
Študentska organizacija Fakultete za socialno delo
Študentski svet Fakultete za socialno delo
Center za socialno delo Maribor
Društvo Humanitas
Dom upokojencev Idrija
INŠTITUT VIR-socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj
Center z socialno delo Ljubljana Center
Društvo zaupni telefon Samarijan
Center za socialno delo Trebnje
Center Korak
Center za socialno delo Šmarje ob Jelšah
Center za socialno delo Novo mesto
Škofijska karitas Koper
Društvo Humana
Center Ivančica Slovenj Gradec
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Pegazov dom
Center za socialno delo Koper
Dom starejših občanov Ajdovščina
Trubarjev dom upokojencev pri Zidanem Mostu
Center za socialno delo Mozirje
Dom Nine Pokorn Grmovje
Center za socialno delo Grosuplje
Zavod Dornava
CUDV Črna na Koroškem
Slovenska Filantropija
Center za socialno delo Logatec

 

Lepo vas pozdravlja,

Študentska skupina za ureditev pripravništva v socialnem varstvu
Dino Černivec (031 751 003)
Petra Jalšovec (030 327 945)
Gašper Ločičnik (031 542 334)
Mateja Mlinarič (030 380 124)
Patricija Vidonja (031 256 348)