Vpis in obnavljanje članstva v knjižnici FSD

Na začetku študijskega leta morate študenti FSD v knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli), osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču ter izpolnjeno pristopno izjavo.

Na začetku študijskega leta morate študenti FSD v knjižnici urediti članstvo. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj prinesite študentsko izkaznico (oz. potrdilo o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti 1. letnika se v knjižnico vpišete ob prvem obisku, kjer izpolnite pristopno izjavo. Obrazec lahko natisnete in ga že izpolnjenega prinesete v knjižnico oz. ga boste prejeli na predstavitvi knjižnice v okviru vaj.

Študenti višjih letnikov ob prvem obisku v študijskem letu 2015/2016 obnovite članstvo in ob tem tudi izpolnite in podpišete .

Priporočamo, da pridete v knjižnico z natisnjeno in izpolnjeno pristopno izjavo, da bomo skrajšali čas vpisa v knjižnici.