Podpora beguncem - poziv študentom

Študentke in študente pozivamo, da v skladu z načeli in etiko socialnega dela sodelujete pri podpori beguncev in begunk, ki te dni v večjem številu prihajajo v Slovenijo oziroma preko Slovenije potujejo v druge države

Študentke in študente pozivamo, da v skladu z načeli in etiko socialnega dela sodelujete pri podpori beguncev in begunk, ki te dni v večjem številu prihajajo v Slovenijo oziroma preko Slovenije potujejo v druge države. Pri potovanju čez Slovenijo begunci v zbirnih centrih in na mejah potrebujejo vodo, hrano, topla oblačila, topel prostor, dostop do wi-fi, dostop do informaciji (o ukrepih, ki se jih tičejo), pogovore za razbremenitev, nekateri potrebujejo zdravniško pomoč itd. Begunci, ki bi želeli v Sloveniji dati vlogo za mednarodno zaščito pa potrebujejo pravne informacije.  

Sedanje razmere so nepredvidljive in včasih tudi kaotične in prostovoljci / prostovoljke morajo biti v veliki meri samoiniciativne, kreativne in tudi pogumne. Eno od načel socialnega dela je, da se na potrebe ljudi odzovemo takoj in tam, kjer ljudje to potrebujejo. V delo se lahko vključite preko organizaciji kot so Slovenska filantropija, Adra, Humanitas, Amnesty International ali pa pri lokalnih odborih Rdečega križa in drugih organizacijah ter aktivističnih omrežjih.

Več informacij o možnostih vključitve v terensko delo dobite tudi tukaj
https://plus.google.com/communities/110120633571372177519?hl=sl