60 let izobraževanja za socialno delo

http://www.fsd.uni-lj.si/novice/splosno/2015112412460690/Dogodki%20ob%2060.%20obletnici%20%C5%A1tudija%20socialnega%20dela/