6. kongres socialnega dela - program

PROGRAM

PRIJAVA UDELEŽBE !še nekaj prostih mest!

Spoštovani!

Socialne delavke in delavce, uporabnice in uporabnike socialnih služb, strokovnjakinje in strokovnjake, raziskovalke in raziskovalce socialnega dela in drugih področij družbenega delovanja, političarke in politike, delavke in delavce v medijih ter druge zainteresirane posameznice in posameznike

vabimo k prijavi udeležbe za 6. kongres socialnega dela, ki bo potekal od 12. do 14. oktobra 2016 v Termah Vivat v Moravskih Toplicah.

Osrednja in hkrati povezovalna tema kongresa bosta pomen in razvoj konstruktivnega dialoškega socialnega dela v procesih soustvarjanja uspešnih odgovorov na izzive sobivanja v različnih lokalnih in globalnih interakcijskih kontekstih. Slednji vključujejo tako najbolj neposredne oblike sodelovanja z ljudmi v delovnih projektih podpore in pomoči kot sodelovanje na mezo- in makroravni organizacij javnega, nevladnega in zasebnega sektorja ter političnih in administrativnih sistemov upravljanja. Organizatorji kongresa smo prepričani, da lahko socialno delo odigra ključno vlogo gibala in povezovalnega člena med udeleženimi akterji na omenjenih področjih delovanja znotraj in onkraj slovenskih meja.

Kongres organizirata Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. 

Vabljeni!