Prenova prostorov fakultete - obvestilo in zahvala dekanje!

Spoštovane študentke in študenti ter podporne organizacije!

V študijskem letu 2016/17 izvajamo študijski program na različnih lokacijah, ker poteka prenova prostorov fakultete. Prostori fakultete so, na naslovu Topniška 31, zaprti. Posamezne letnike smo vezali na lokacije, ki so blizu ena drugi. Izvajanje programa je zahtevno, zato prosim vse za veliko mero potrpežljivosti in prožnosti. Študentke in študente prosim, da redno spremljate obvestila na E-referatu in na spletni strani fakultete. Upam, da bomo vse tegobe dobro prestali z mislijo na to, da bomo v prenovljenih prostorih lahko bolj aktivni in ustvarjalni.

prenova FSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub temu, da je organizacija študija zahtevna, do sedaj nismo imeli večjih zapletov, kar je tudi posledica dejstva, da smo se lahko zanesli na kolegialnost in solidarnost drugih fakultet in organizacij, ki nam prostore nudijo brezplačno.

Vsem bi se radi zahvalili in izrazili našo hvaležnost. Zahvaljujemo se:

Fakulteti za družbene vede,

Ekonomski fakulteti,

Fakulteti za upravo,

Naravoslovnotehniški fakulteti,

Pravni fakulteti in

Teološki fakulteti

 

Zahvaljujemo se tudi drugim organizacijam, ki so omogočile izvedbo nekaterih predmetov na modulih:

Pedagoška fakulteta,

Concordia, Center za mediacijo,

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani,

Osnovna šola Bežigrad,

Inštitut Antona Trstenjaka,

Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška,

Svetovalnica Fužine,

Četrtni mladinski center Bežigrad,

Skupnost socialnih zavodov Slovenije,

Inštitut RS za socialno varstvo,

Varstveno-delovni center Koper in

Socialni inkubator Študentski kampus – socialno podjetje.

Zahvaljujemo se tudi Mednarodnemu centru za podjetja v družbeni lasti v deželah v razvoju – ICPE, ki je zagotovil prostore za delovanje knjižnice, za nekatera predavanja in za seje senata.

 

Dekanja,
izr. prof. dr. Vesna Leskošek

IZVAJANJE PREDAVANJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17