13. MEDNARODNA POLETNA ŠOLA V LJUBLJANI, 26. 6. do 7. 7. 2017

KONSTRUKTIVNO SOCIALNO DELO KOT GIBALO SOUSTVARJALNEGA DIALOGA – MEDNARODNA PERSPEKTIVA

Veseli smo, da lahko pozdravimo naše goste z Augsburg College, z Oddelka za socialno delo, Minneapolis, Minnesota – g. Michaela Schocka, izrednega profesorja in predstojnika oddelka, in g. Emily Glynn, koordinatorko magistrskega programa socialnega dela, ter skupino magistrskih študentk in študentov socialnega dela, skupaj s slovenskimi učiteljicami ter študentkami in študenti 1. in 2. stopnje študijskega programa socialnega dela na 13. mednarodno poletni šoli! Poletna šola bo potekala na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani od 26. junija do 7. julija 2017. Vsem želimo ustvarjalno, navdihujoče dialoško učenje in veliko zabave!

Organizacijska skupina 13. mednarodne poletne šole v Ljubljani

https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/mednarodno_sodelovanje/poletne_sole/fsd-aug/

 

THE 13TH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN LJUBLJANA, June 26 to July 7, 2017: CONSTRUCTIVE SOCIAL WORK AS THE AGENT OF CO-CREATIVE DIALOGUE – INTERNATIONAL PERSPECTIVE

We are happy to welcome our guests from Augsburg College, Department of Social Work, Minneapolis, Minnesota - Mr Michael Schock, Associate Professor and Department Chair, and Mrs Emily Glynn, MSW program coordinator, and the group of MA students of Social Work – together with Slovenian teachers and BA and MA students of Social Work in the 13th International Summer School! The Summer School will take place at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana, from June 26 to July 7, 2017.

We wish everyone creative, inspiring dialogical learning and a lot of fun!

The organizing team of the 13th International Summer School in Ljubljana