Razpis za tutorke in tutorje v študijskem letu 2017/2018

Dragi študentje 2., 3., 4. letnika prve stopnje in študentje druge stopnje!

Z naslednjim študijskem letom na Fakulteti za socialno delo ponovno uvajamo formalizirane oblike učiteljskega in študentskega tutorstva. Tutorstvo je namenjeno podpori študentom v vseh letnikih in na vseh stopnjah študija pri vprašanjih glede študija in izpitov pri posamičnih predmetih, pri uresničevanju pravic študentov, pri lažjem vključevanju v univerzitetno okolje na začetku študija, pri odločanju za smeri študija in drugih vprašanih in težavah študentov. Gre večinoma za svetovanje po e-mailu in socialnih omrežjih, občasno pa tudi osebno, če je potrebno.

Rok za prijave tutorjev  je podaljšan do 24.9.2017!

Več o razpisu