Zdravstveno in socialno varstvo z roko v roki pri obvladovanju izzivov »odprte scene« - konferenca

KONFERENCA Z MEDNARODNIM SODELOVANJEM:

ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO Z ROKO V ROKI PRI OBVLADOVANJU IZZIVOV »ODPRTE SCENE«

Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana

18. december 2018 od 9:00 do 18:00 ure (predavalnica 9)

v so-organizaciji:

Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za socialno delo

 

PROGRAM

9:00- 9:15 Uvodni nagovor doc. dr. Vera Grebenc

 

1. del: 9:15- 10:45 PREDSTAVITVE AKTUALNIH RAZMER NA PODROČJU SODELOVANJA

9:15 – 9:30 Izzivi uporabnikov pri koriščenju zdravstvenih in socialnih storitev: program Terensko delo z odvisnimi od prepovedanih drog (Martina Pesek, Damir Škrinjar, Nataša Verdinek, Javni zavod Socio, Celje)

9:45 – 10:00  V slogi je moč.... Ali samo kino? (mag. Žanin Čopi, Društvo Svit Koper)

10:00 – 10:15 Izkušnje uporabnikov drog v psihiatrični obravnavi  (Ana Kralj, Društvo DrogArt)

10:15 – 10:30 Zdravstveni socialni delavci (Ines Jaušovec, Kralji ulice)

10:30 – 10:45 Sodelovanje med zdravstvom in socialo (Neva Faninger, Društvo Stigma) in  Uporaba in kupovanje tablet na črnem trgu (Eli Zamernik, Društvo Stigma)

10:45-11.00 Krajši odmor

2. del: 11:00– 12: 45 PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS IZ TUJINE

11:00 – 11:15 Izkušnja sodelovanja zdravstva in sociale v projektu mobilne enote (Šent NG)

11:15 – 11:30  Primer dobrega sodelovanja med javno in nevladno sfero (Ana Cimerman, Mændenes hjem: Kopenhagen)

11:30 – 11:45 Prepletanje zdravstvenega in psiho socialnega dela ambulante (Alenka Ugrin Vatovec, Pro Bono ambulanta v Ljubljani)

11:45 – 12:00 Relationships with law enforcement, stakeholders, local hospitals, partners in HR, city hall (Thomas Dusouchet, pharmacist and deputy director of Gaia)

12:00 – 12:15 Nudenje zdravstvene in socialne podpore za brezdomne v Berlinu.    Frostschutzengel Plus project; organizaciji GEBEWO in Caritas(Germany) iz Berlina.

12:15 – 12:30 Amsterdam Experience (Jason Farrell, Project Officer - European Initiative on HCV and Drug Use Correlation - European Harm Reduction Network, c/o Foundation De Regenboog Groep, Amsterdam)

12:30 – 12:45 Basic guidelines and historical insights into the operation of safe rooms for drug users in Amsterdam (Dokumentarni film De Regenbook Groep AMOC, Amsterdam in Društva Stigme)

12:45 – 13:00 Drug resources in Barcelona - Treatment and Harm Reduction

 (Oleguer Parés, Public Health Agency of Barcelona)

 

    13:00- 13:30 Daljši odmor (kava)

 

3. del: 13:30 – 14:45: OKROGLA MIZA

Izzivi soustvarjanja medsektorskega sodelovanja (vodi doc.dr. Matej Sande) (diskusija in zaključki)

Sodelujoči diskutanti: Marjeta Ferlan Istinič (MDDSZ), Danči Maraž (MOL), Lidija Kristančič  (MZ), Maša Serec (MZ), Borut Bah (Stigma), Bojan Kuljanac (Kralji ulice) Simona Šabič (Zveza nevladnih organizacij), Jure Anžin (Šent), Vera Grebenc (FSD), Špela Razpotnik (PeF) in drugi.

 

14:45 – 15:00 Krajši odmor

 

4. del: VABLJENA PREDAVANJA 15:00- 18.00

15:00 – 16:00 Pomoč kot si jo želijo in na kakršno upajo uporabniki in uporabnice služb socialnega in zdravstvenega varstva (doc. dr. Vera Grebenc)

16:00 – 17:00 Integrirane službe na področju brezdomstva in uporabe drog (doc.dr. Špela Razpotnik)

17:00 – 18:00 Družba, struktura in politika: med normalizacijo in družbeno odklonskostjo posameznika (dr. Amra Šabić)