Promocija monografije - Inovacije v dolgotrajni oskrbi: primer domov za stare ljudi

Vabimo vas na promocijo monografije Inovacije v dolgotrajni oskrbi: primer domov za stare ljudi avtorjev Jane Mali, Vita Flakerja, Mojce Urek in Andreje Rafaelič.

inovacije v DO

Predstavitev monografije bo v sredo, 3.4.2019 ob 13.00 na Fakulteti za socialno delo.

Dolgotrajna oskrba naj bi zagotavljala vzdržen sistem pomoči in spodbudila razvoj novih oblik oskrbe za stare ljudi, zato v monografiji analiziramo pojavnost inovacij v dolgotrajni oskrbi. Izraz inovácija v slovenščini pomeni nov pojav, novost oziroma spremembe prenovitve. Kot je to pogosto pri tujkah, pa ima izraz »inovacija« še dodatne pomene in ga pogosto uporabljajo v industriji in poslovnem svetu, govorimo pa tudi o družbenih ali socialnih inovacijah. V monografiji je govora predvsem o inovacijah v socialnem varstvu oz., še bolj specifično, o inovacijah na področju oskrbe starih ljudi, najbolj pa o inovacijah v domovih za stare.

Predstavljene inovacije se porajajo tako znotraj kot izven domov. V nekaterih primerih so inovacije, ki porajajo spremembe znotraj doma, spodbuda za razvoj zunajinstitucionalne pomoči (na primer, raziskovanje razlogov za odhod v dom je lahko podlaga za razvoj pomoči na domu). Dogaja pa se tudi, da dom izvaja storitve za uporabnike zunaj doma, ki so spodbuda za inovacije v domu (na primer, izobraževanja o demenci za sorodnike so lahko spodbuda za izobraževanja o demenco za stanovalce doma). Rezultati takšnih vplivov inovacij so enkraten pogoj za razvoj doma kot institucije za celostno oskrbo starih ljudi, ker predvidevajo tudi izhodišča za dezinstucionalizacijo v Republiki Sloveniji. Domovi naj bi se razvili v t. i. gerontološke centre, ki zagotavljajo celostno oskrbo za stare ljudi na določenem lokalnem območju. Poleg institucionalne oskrbe naj bi zagotavljali tudi različne oblike skupnostne oskrbe s pridruženimi oblikami izobraževanja in usposabljanja neformalnih oskrbovalcev za oskrbo starih ljudi kakor tudi razbremenjevalne oblike za oskrbovalce.

Po uvodni predstavitvi vsebine monografije sledi okrogla miza o trendih razvoja domov v kontekstu dolgotrajne oskrbe. S predstavniki domov, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za zdravje bomo iskali načine za spodbujanje trendov, ki domove umeščajo na področje dolgotrajne oskrbe kot tiste, ki razvijajo nove oblike pomoči, s katerimi učinkovito odgovarjajo na potrebe uporabnikov.

Prof. dr. Vesna Leskošek

Dekanja

Založba FSD