Razpis za tutorke in tutorje v študijskem letu 2019/20

Drage študentke in študentje 2., 3., 4. letnika prve in druge stopnje!

V študijskem letu 2019/20 bomo izvajali tutorstvo, zato se obračamo na vas. Tutorstvo je namenjeno podpori študentkam in študentom v vseh letnikih in na vseh stopnjah študija pri vprašanjih glede študija in izpitov pri posamičnih predmetih, pri uresničevanju pravic študentk in študentov, pri lažjem vključevanju v univerzitetno okolje na začetku študija, pri odločanju za smeri študija in drugih študentskih vprašanjih in težavah. Gre večinoma za svetovanje po elektronski pošti in socialnih omrežjih, občasno pa tudi osebno, če je potrebno.

Tutorstvo je odličen način, kako se študentke in študentje aktivneje vključite v delovanje fakultete tudi na manj formalne načine, stopate v stik s svojimi kolegicami in kolegi iz različnih letnikov in razvijate solidarnost, samopomoč in skupnost vseh študentov in študentk socialnega dela. Na fakulteti razvijamo mrežo tutorjev, ki bodo izvajali te oblike tutorstva:

 • Uvajalno tutorstvo (namenjeno študentkam in študentom prvega letnika);
 • Predmetno tutorstvo (zlasti pri zahtevnejših in nosilnih/ključnih predmetih);
 • Tutorstvo za študentke in študente s posebnimi statusi (status s posebnimi potrebami, status športnika, status umetnika);
 • Tutorstvo za tuje študentke in študente na izmenjavi.

Tutorka študentka in tutor študent je lahko vsak študent in vsaka študentka FSD, ki je vpisan_a najmanj v drugi letnik in je motiviran_a, ima izkušnje in znanje za podporo svojih kolegic in kolegov, ki imajo manj izkušenj, kot jih ima sam_a. Za tutorke in tutorje bodo organizirani: brezplačno izobraževanje, supervizija in manj formalna srečanja. Tutorstvo bo vpisano v prilogo k diplomi, prav tako bodo tutorke in tutorji imeli pravico do ene brezplačne udeležbe na seminarju ali konferenci za leto opravljanja tutorstva.

Formalni pogoji

Za uvajalno tutorstvo mora biti tutorka v tekočem študijskem letu vpisana najmanj v drugi letnik na prvi stopnji študija. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za predmetno tutorstvo mora biti tutor v tekočem študijskem letu vpisana najmanj v letnik, višji od letnika, v katerem izvaja tutorstvo. Na programih druge stopnje je zaželeno, da so tutorji vpisani v dodatno leto študijskega programa, ni pa to pogoj. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za tutorstvo za študente s posebnim statusom se mora tutor seznaniti s področjem in pravicami, ki izhajajo iz različnih statusov. Pri izboru imajo prednost študenti, ki imajo sami priznan tak status.

Za tutorstvo za tuje študente mora tutorka aktivno obvladati angleški jezik. Pri izboru imajo prednost študenti, ki so sami opravili ali načrtujejo Erasmus izmenjavo.

Prijave

Svojo prijavo lahko pošljete do 28. 6. 2019 na elektronski naslov tutorstvo@fsd.uni-lj.si z zadevo »PRIJAVA ZA TUTORJA/TUTORKO«. V prijavi napišite:

 • ime in priimek,
 • letnik študija, ki ga boste obiskovali v 2019/20 in morebitni izbrani modul,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • znanje tujih jezikov
 • v kateri obliki tutorstva se najbolj prepoznate (uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študentke in študente),
 • naštejte predmete, pri katerih ocenjujete, da bi bili dober tutor ali tutorka,
 • kratek opis, zakaj se odločate za tutorstvo oz. zakaj menite, da bi bili dobri tutor ali tutorka (motivacijsko pismo).

Po izteku roka vas bomo kontaktirali in povabili na sestanek.

Podrobnejše informacije

Za vse podrobnejše informacije pišite na: tutorstvo@fsd.uni-lj.si. Lahko nas kontaktirate tudi osebno:

 • prodekanjo za študijske zadeve, doc. dr. Nino Mešl, v času govorilnih ur;
 • študentsko koordinatorko tutork in tutorjev, Maruško Kobe, na 051 457 434 ali na kobe.maruska@gmail.com;
 • koordinatorko tutorjev, asist. dr. Klavdijo Kustec, v času govorilnih ur;
 • za informacije glede tutorstva za tuje študentke in študente na izmenjavi pa se obrnite na Boruta Petrovića Jesenovca: office@fsd.uni-lj.si.

Vabljeni, vabljene!