Drugi prijavni rok za vpis v magistrski program 2. stopnje Socialno delo - redni študij

V skladu s sklepom senata FSD, 15. seja, dne 5. 9. 2019 je za vpis magistrski program 2. stopnje Socialno delo, redni študij, v študijskem letu 2019/20, razpisan drugi prijavni rok od 16. 9. 2019 do 18. 9. 2019.
Število mest je število preostalih prostih mest po prvem prijavnem roku oziroma do zasedbe mest.

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo natisnjeni in podpisani prijavnici za vpis iz spletnega portala eVŠ (ob prijavi z digitalnim certifikatom ta ni potrebna) in do konca prijavnega roka za magistrske programe 2. stopnje  (18. 9. 2019) pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" (velja poštni žig) ali prinesejo osebno v referat za podiplomski študij v času uradnih ur.