Odprt dialog z vrstniško podporo kot alternativni pristop v delu z ljudmi v akutnih krizah

Društvo Slišanje glasov in Fakulteta za socialno delo organizirata seminar, ki ga bosta izvedla nizozemski psihiater in psihoterapevt Dirk Corstens ter nizozemski vrstniški podporni delavec Richard Niessen. Predstavila bosta osnovne principe tega pristopa in svoje izkušnje pri delu po principih odprtega dialoga.

Seminar se bo odvil v četrtek, 6. februarja, med 9.00 in 16.00, v predavalnici 2, na naši fakulteti. Potekal bo samo v angleščini.

Za študent(k)e in zaposlene na FSD je vstop prost.

Več informacij o seminarju na: https://www.slisanjeglasov.si/2020%20Odprti%20dialog_Vabilo.pdf