Žensko sodišče: feministični model pravičnosti

Žene u Crnom [Ženske v črnem] Beograd v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani
vabijo na

javno predstavitev

Žensko sodišče: feministični model pravičnosti

v torek, 25.02.2020, od 10.15 do 12.30 na Fakulteti za socialno delo, Topniška 31,

Ljubljana, predavalnica 7

 

Dolgoletne izkušnje sodelovanja z ženskami iz različnih območij nekdanje Jugoslavije so pokazale, da pravni sistem ne omogoča vselej pravičnosti za žrtve vojnih zločinov. Zato smo se različne ženske skupine odločile, da razvijemo alternativne mehanizme pravičnosti, med katerimi so najbolj znana ženska sodišča. Feministke iz različnih skupin ter ženske z izkušnjo vojnega nasilja in preganjanja smo začele proces leta 2010; najprej smo se skoraj leto dni dogovarjale, kaj pravzaprav potrebujemo, da ne bomo ponovno viktimizirane, ampak nasprotno, slišane in opolnomočene hkrati.

Žensko sodišče kot alternativni mehanizem pravičnosti je prostor za pričevanja žensk o vojnih grozotah in nepravičnosti tako v vojni kot v obdobju miru, vključno z izbrisom iz registra stalnih prebivalcev. Ob tem so ključni odnosi med nami: povezanost, medsebojno zaupanje, negovanje občutka pripadnosti, sprejetosti, slišanosti in medsebojnega spoštovanja.

Na ženskem sodišču je pričalo 36 žensk. Oblike nasilja, o katerih smo spregovorile, so osebne izkušnje etničnega nasilja, vojne proti civilnemu prebivalstvu, preganjanja tistih, ki so označene_i za drugačne, pa tudi teme vojnega dezerterstva, poguma, strategij preživetja. Pričevanja pokažejo na prepletenost spolnega, ekonomskega, etničnega, vojaškega, kulturnega nasilja nad ženskami. Obenem pa so pričevanja vir moči za medsebojno podporo, so izraz poguma za spominjanje.

Prvo Žensko sodišče v Evropi je potekalo v Sarajevu, od 7. do 10. maja 2015, v organizaciji desetih ženskih skupin s prostora nekdanje Jugoslavije (Gibanje Majke Srebrenica in Žepa,  Fondacija Cure, Sarajevo; Center za ženske žrtve vojne  in Center za ženske študije, Zagreb; Center za žensko in mirovniško izobraževanje Anima, Kotor; Svet za spolno enakopravnost, Skopje; Ženski lobi, Ljubljana; Center za ženske študije in Ženske v črnem Beograd). Temu sodišču je do sedaj prisostvovalo več kot 500 oseb iz vseh držav na področju nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Argentine, Alžirije, Palestine, Izraela, ZDA, Španije, Italije, Švedske, Avstrije, Belgije, Velike Britanije itd.

Program javne predstavitve

10.15 – 10.20: Spominjanje onstran nacionalnih zgodovin: obletnica izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Jelka Zorn

10.20 – 10.45: Žensko sodišče: feministični model pravičnosti  - Kaj je Žensko sodišče? Kaj je feministični pristop k pravičnosti? Proces organiziranja Ženskega sodišča - Članice Organizacijskega odbora ŽS: Staša Zajović, Nela Pamuković, Marijana Senjak

10.45 – 11.45: Žensko sodišče – feministični model pravičnosti (52 minut) – projekcija dokumentarnega filma, režija Filip Markovinović, produkcija Žene u crnom. Film govori o Ženskem sodišču, ki je potekalo v Sarajevu (7.-10. maj 2015).

11.45 – 12.15: Predstavitev prič in njihovih izkušenj Ženskega sodišča v Sarajevu – Osebne izkušnje v procesu in kaj pomeni biti priča na Ženskem sodišču. Pomen udeleženosti v nadaljevanju procesa tega sodišča.

Sodelujejo priče Ženskega sodišča:

-          Mirjana Učakar, Ptuj, Slovenija

-          Milica Miladinović, Zagreb, Hrvaška

-          Suvada Selimović, Đulići, Bosna in Hercegovina

-          Marica Šeatović, Novska, Hrvaška

12.15 – 12.30: Diskusija s publiko (pomen pričevanja, nadaljevanje procesa itd.) Moderira: Staša Zajović