Epidemija je pokazala, da je uvedba dolgotrajne oskrbe nujna