Muzej norosti - javno pismo

Javno pismo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za kulturo

Na Fakulteti za socialno delo smo v teh dneh slišali za vest o tem, da je socialnovarstveni zavod Hrastovec Muzeju norosti na Tratah postavil 30-dnevni rok za izselitev iz gradu Cmurek. To pismo je oster protest proti deložaciji tako pomembnega akterja na področju duševnega zdravja v skupnosti, kot je Muzej norosti.

Muzej je nastal v gradu Cmurek, v katerem so nekoč dolgotrajno bivali stanovalci SVZ Hrastovec. Njihova izselitev iz gradu v skupnost je bila izjemno pomemben korak v smeri dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Priča o tem, da je mogoče in zato nujno zagotoviti oskrbo v skupnosti, torej v »normalnem« okolju, stran od totalnih ustanov, kot je Hrastovec, ki so od skupnosti močno oddaljene in zato škodljive.

V tako izpraznjen grad Cmurek je prišel Muzej norosti, ki mu je leta 2014 SVZ Hrastovec v dogovoru z MDDSZ izdal soglasje o uporabi gradu, in sicer na podlagi predstavljene dolgoročne vizije razvoja socialnih, kulturnih, izobraževalnih in turističnih programov. S prihodom nove direktorice zavoda Hrastovec leta 2016 je delovanje Muzeja norosti v gradu Cmurek bilo večkrat ogroženo, trikrat zaradi poskusa prodaje gradu in četrtič s preklicem soglasja o uporabi.

Muzej norosti je edinstvena organizacija v Sloveniji, ki z mešanico socialnih in kulturnih vsebin opozarja na številne pomembne teme, ki so povezane z duševnim zdravjem, škodljivostjo zapiranja ljudi v ustanove in nujo po oskrbi v skupnosti. Radi bi izpostavili več vidikov. Prvič, muzej je izjemnega pomena na področju izobraževanja, saj ponuja kvaliteten kulturno-izobraževalni program, ki šolarje, študente in ostale ozavešča o prej omenjenih temah. Z vrsto projektov, ki jih je Muzej pridobil v zadnjem času, krepi kulturno-izobraževalne programe, zato več kot upravičeno v njem deluje Regijski center za dezinstitucionalizacijo. Drugič, kulturni program Muzeja norosti je na unikaten način prepleten s socialnimi temami – iz razstavljenih del se jasno kaže protagonizem ljudi, ki so nekoč kot uporabniki zavoda Hrastovec živeli v gradu. S tem Muzej norosti krepi njihovo moč, saj jim zagotavlja prostor, v katerem zavzemajo aktivno vlogo pri opozarjanju na težave, povezane z institucionalno oskrbo. Tretjič, Muzej norosti je močen akter v lokalni skupnosti. Ustvarja namreč nova delovna mesta in povezuje skupnost z vrsto dejavnosti, ki so namenjene prav njej.

Fakulteta za socialno delo z Muzejem norosti sodeluje že od njegove ustanovitve. Zaradi vseh prej navedenih razlogov smo močno prepričani, da Muzej norosti izkazuje močno socialno poslanstvo.

Republiko Slovenijo mednarodni dokumenti zavezujejo k dezinstitucionalizaciji, torej prehodu iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe. Če bi kdo moral zapreti svoja vrata v 30 dneh, je to zavod Hrastovec, ki bi se moral nemudoma preoblikovati v skupnostne službe. Seliti bi se morali uporabniki zavoda, saj je njihova pravica živeti v skupnosti, Muzej norosti pa mora ostati v izpraznjenih institucionalnih prostorih, saj ti delujejo kot ojačevalec za močna sporočila, ki jih predstavlja Muzej norosti.

Zato pozivamo državo, naj prevzame odgovornost za vzdrževanje gradu Cmurek in s tem zagotovi nemoteno delovanje tako pomembnega akterja, kot je Muzej norosti.

Kolektiv FSD, profesorice_ji in asistentke_ti