Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela

Kot odziv na demografske spremembe, s katerimi se spopadajo države po vsem svetu, se v zadnjem desetletju poraja pojem dolgotrajne oskrbe. S podaljševanjem življenjske dobe se porajajo tudi različna tveganja, ki so značilna za stare ljudi (denimo bolezni, revščina, socialna izključenost), med katerimi je v izrazitem porastu demenca. V Sloveniji se bo po ocenah število ljudi z demenco do leta 2035 povečalo za skoraj 60 %, podobne pa so tudi projekcije na globalni ravni – iz 47 milijonov v letu 2015 na 75 milijonov v letu 2050. Čeprav gre za bolezen, pa so posledice demence predvsem socialne, saj prizadene človeka, ki zboli in vse njegove bližnje.

V Sloveniji močno zaostajamo z raziskavami na področju socialnih razsežnosti demence, v primerjavi z ostalimi državami. Prav tako nimamo enotnega raziskovanja na področju dolgotrajne oskrbe. Za socialno delo je raziskovanje izkušenj življenja z demenco izrednega pomena, saj nam omogoča vpogled v potrebe ljudi z demenco in ustreznost obstoječih oblik pomoči kot odgovorov na njihove potrebe. Omenjene vrzeli na področju raziskovanja demence nameravamo vsaj delno zapolniti v temeljnem raziskovalnem projektu Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela (J5-2567), ki ga od leta 2020 izvajamo na Fakulteti za socialno delo. V projektu izhajamo iz dveh raziskovalnih tem – demence in dolgotrajne oskrbe, njun vezni člen pa je socialno delo - veda in znanost, ki si prizadeva za vzpostavljanje socialne pravičnosti in preprečevanje socialnega izključevanja in marginalizacije posameznikov, skupin in skupnosti. Obe raziskovalni temi namreč povezuje marginalizacija. Ljudje z demenco marginalizacijo občutijo večkratno, kot bolniki, stari ljudje in uporabniki dolgotrajne oskrbe.

Vabimo vas, da se nam pridružite na znanstvenem posvetu, na katerem bomo predstavili preliminarne raziskovalne rezultate teoretskih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco, ki so relevantni za dolgotrajno oskrbo ljudi z demenco.

Konferenca bo potekala na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98729816180

Dogodek bomo snemali, z udeležbo pa izražate razumevanje in privolitev za snemanje.
 

Program

9.00 – 9.15 Izr. prof. dr. Jana Mali: Uvodni pozdrav in predstavitev projekta

9.15 – 9.45 Izr. prof. dr. Jana Mali: Sodobni koncepti socialnega dela z ljudmi z demenco

9.45 – 10.15 Doc. dr. Vera Grebenc: Normalizacija oblik bivanja ljudi z demenco z vzpostavljanjem integriranih storitev v skupnosti

10.15 – 10.45 Izr. prof. dr. Mojca Urek: Ljudje z demenco in pravica do zagovorništva

10.45 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.30 Prof. dr. Vito Flaker: Demenca – razlog za dezinstitucionalizacijo (gospodinjstva)

11.30 – 12.00 Izr. prof. dr. Duška Knežević: Demenca – nekateri antropološki premisleki

12.00 – 12.30 Benjamin Penič in Sintija Munđar: Identiteta ljudi z demenco: priložnost za krepitev moči

12.30 – 13.00 Doc. dr. Liljana Rihter: Socialno delo z ljudmi z demenco – pregled ugotovitev zaključnih del študentk in študentov Fakultete za socialno delo

13.00 – 13.30 Zaključek