Fakultetne Prešernove nagrade 2022

Pozdravljeni,

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeli fakultetne Prešernove nagrade svojim študentkam in študentom za najboljša diplomska dela na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija socialnega dela v minulem koledarskem letu. Kriterije za podeljevanje, postopek prijave, izbora in razglasitve fakultetnih Prešernovih nagrad ureja Pravilnik o podeljevanju fakultetnih Prešernovih nagrad Fakultete za socialno delo (v nadaljevanju Pravilnik), ki je dostopen na spletni strani FSD (https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/priznanja/).

Naj spomnim mentorice in mentorje, da predlagajo/prijavijo diplomska dela, ki so bila zagovarjana na Fakulteti za socialno delo v preteklem koledarskem letu, torej od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, za katera menijo, da izpolnjujejo vsebinske kriterije izjemnosti in si zaslužijo podelitev fakultetne Prešernove nagrade. Člen 3 Pravilnika določa, da morajo biti zagovarjana z odliko (ocena 10) in izrazito presegati redne študijske zahteve, predstavljati prispevek k socialnemu delu in biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini.

Člen 4 Pravilnika med drugim določa, da lahko mentorica predloži v postopek največ tri diplomska dela in da se diplomsko delo vloži v postopek izbora v elektronski verziji (verzijo diplomskega dela na 1. ali 2. stopnji študija se vzame iz repozitorija UL) in s pisno utemeljitvijo mentorice (na največ 1-3 straneh).

V skladu s Pravilnikom se prijave oddajo v tajništvo dekanata najkasneje do 10.1.2022.

Odbor za Prešernove nagrade FSD bo izmed pravočasno prispelih prijav, ki izpolnjujejo zahteve, določene s Pravilnikom, izbral največ štiri diplomska dela, in sicer največ dve diplomski deli za 1. stopnjo in največ dve diplomski deli za 2. stopnjo študija.

Lep pozdrav,

Barbara Kresal

Predsednica Odbora za Prešernove nagrade FSD