Prof. dr. Vesna Leskošek prejemnica zlate plakete UL

Prof. dr. Vesna Leskošek je v letu 2021 prevzela vodenje skupine za pripravo Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju ter skupino za pripravo Načrta za enakost spolov na Univerzi v Ljubljani. S svojo strokovno znanstveno avtoriteto in doslednostjo pri upoštevanju teoretsko-konceptualnih smernic pri pripravi gradiv je vseskozi zagotavljala, da sta nastali besedili, ki po svojem duhu in ambicijah Univerzo v Ljubljani umeščata med napredne, družbeno občutljive ter k vključevanju in strpnosti naravnane visokošolske institucije.

Leskošek zlata plaketa9
Leskošek zlata plaketa10

Prejemniki zlatih plaket UL https://www.uni-lj.si/tedenuniverze/tedenuniverze_2022/zlata_plaketa/