Alenka Majer prejemnica priznanja UL za strokovno delo

Alenka Majer (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani)
Alenka Majer je kot tajnik fakultete v letih vodenja in upravljanja, skupaj z ekipo strokovnih delavk in delavcev, veliko prispevala k razvoju in uspehu fakultete. S svojo strokovnostjo in prijaznim odnosom do vseh sodelavcev je uredila in strukturirala večino poslovanja. Vse to je bilo velikega pomena pri prehodu fakultete na nov informacijski sistem APIS, ki je potekal vzorno in nemoteno.

Dogodek ...