Mirjam Ten Veen prejemnica priznanja UL za strokovno delo

Mirjam Ten Veen (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani)
Mag. Mirjam Ten Veen se je na Fakulteti za socialno zaposlila pred 16 leti ter je v tem času zagotavljala strokovno in administrativno podporo pri izvedbi okoli 180 projektov. Pod njenim vodstvom je projektna pisarna postala odziven, dostopen in strokoven organ, saj raziskovalcem in vodstvu lahko zagotovi ažurne in točne informacije na vseh projektih.

Dogodek ...