Ana Špan prejela priznanje za diplomsko delo s področja obravnave ljudi s težavami v duševnem zdravju in institucionalne oskrbe

V Muzeju norosti na gradu Cmurek v Hrastovcu so dne 13. februarja 2023, prvič podelili priznanje za najboljša študentska zaključna dela. S priznanjem želijo javno pohvaliti mlade, ki so v preteklem študijskem letu v svojih delih raziskovali obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju in/ali institucionalno oskrbo, pri tem pa opozorili na potrebo po uresničevanju človekovih pravic in zagotavljanju storitev v skupnosti. Dobitnica nagrade je tudi Ana Špan s Fakultete za socialno delo, ki je priznanje prejela za svoje diplomsko delo. Priznanja je podelil Varuh človekovih pravic.

Ana Špan

Foto: Srečko Brumen

Novici na spletnih straneh: