Jan Forjan prejel nagrado Mladinskega sveta Slovenije za najboljše diplomsko delo

Jan Forjan je prejel nagrado Mladinskega sveta Slovenije za najboljše diplomsko delo. Diplomsko delo z naslovom Izkušnje mladih nebinarnih oseb je pripravil pod mentorstvom doc. dr. Ane Marije Sobočan na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, je letos že štirinajstič zaporedoma razpisal natečaj MSS nagrada za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za preteklo leto. Organizatorji natečaja so dobitnike nagrade MSS za leto 2022 razglasili na zaključni podelitvi, ki je potekala v petek, 14. aprila, ob 13. uri v veliki dvorani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Ljubljani. Na natečaj se je skupno prijavilo 76 del. Štiričlanska strokovna komisija je pri ocenjevanju upoštevala ključne kriterije, ki so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela ter izvirnost.

Diplomsko delo Jana Florjana, obravnava raziskovanje nebinarnih spolnih identitet, podrobneje izkušenj vsakdanjega življenja mladih oseb, ki svoj spol občutijo na spektru nebinarnosti. Mlade nebinarne osebe spol in lastno spolno identiteto razumejo na raznolike načine, ki se na različne načine odmikajo od tradicionalnega pojmovanja spola na dveh binarnih polih žensk in moških. Zaradi družbe, ki je nesprejemajoča in temelji na spolnem binarizmu, doživljajo nelagodje in obremenitev. Spolni binarizem, ki je vpet tudi v jezik, negativno vpliva na življenja mladih nebinarnih oseb, saj se težko izražajo, brez da bi se umestile v eno izmed spolno binarnih opcij, prav tako pa so zaradi take družbene organiziranosti večkrat potisnjene v nevidnost, v določenih primerih pa jim to povzroča tudi občutke spolne disforije. Avtor s svojim delom uspešno nagovarja perečo tematiko in hkrati predstavlja pomemben korak v ozaveščanju družbe o nujnosti sprejemanja in spoštovanja različnosti.

O zmagovalcih za najboljše MSS diplomsko in magistrsko delo s področja mladih v letu 2022