Volitve dekanje - sklep volilne komisije s pojasnilom

Odločitev volilne komisije o izidu volitev za dekanjo 22.5.2023

Dodatno pojasnilo k sklepu Volilne komisije FSD z dne 22. 5. 2023

Volilna komisija je dne 22. 5. 2023 izdala sklep o odločitvi glede izida volitev za dekanjo. Pri tem pa ni ustrezno obrazložila sklepa, zato izid dodatno pojasnjuje.

Komisija je ugotovila, da je zaradi napak v volilnih imenikih ena skupina volivk in volivcev dobila dve vabili na volitve, in sicer kot zaposleni na FSD in kot študentke in študenti doktorskega študija na FSD. Teh oseb je bilo sedem, tri osebe pa so oddale svoj glas dvakrat, in sicer kot zaposleni in kot študenti. Na Univerzi v Ljubljani velja, da se upošteva glas, ki ima večjo težo, torej je veljaven glas v statusu zaposlenega.

Ker je komisija ugotovila, da je prišlo do napake v volilnem imeniku, se je odločila preveriti ali so dvojno oddani glasovi vplivali na izid volitev. Poudarimo naj, da so volitve svobodne in tajne, zato ni mogoče ugotoviti, komu so bili namenjeni trije glasovi. Komisija je zato najprej maksimalno število glasov od volivcev, ki so glasovali dvakrat (to je 3), odštela od študentskih glasov pri kandidatki doc. dr. Bojani Mesec in ugotovila, da bi bil končni izid v tem primeru 49,48 % ponderiranih glasov za doc. dr. Bojano Mesec in 50,52 % za izr. prof. dr. Mojco Urek. Potem je komisija maksimalno isto število glasov odštela od študentskih glasov pri kandidatki izr. prof. dr. Mojci Urek in ugotovila, da bi v tem primeru doc. dr. Bojana Mesec prejela 49,83 % ponderiranih glasov, izr. prof. dr. Mojca Urek pa 50,17 % ponderiranih glasov.

Volilna komisije je ugotovila, da trije podvojeni glasovi niso vplivali na volilni izid.

Prof. dr. Vesna Leskošek, predsednica komisije