Red. prof. dr. Darja Zaviršek je postala izredna članica Slovenske Akademije znanosti in umetnosti- SAZU v razredu za zgodovinske in družbene vede