Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani v letu 2023

Poziv za izbor Prešernovih nagrad na Univerzi v Ljubljani za leto 2022/2023. Rok za oddajo predlogov na FSD je do 8. 9. 2023. Predlogi s povezavo do naloge se oddajo po elektronski pošti v tajništvo dekanata  oz. na elektronski naslov: polona.klemencic@fsd.uni-lj.si .

Navodila