Vloga centrov za socialno delo pri uvajanju dolgotrajne oskrbe - okrogla miza

Vloga centrov za socialno delo pri uvajanju dolgotrajne oskrbe

Okrogla miza, 4. 12. 2023

Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

13.00, predavalnica 9

Dolgotrajna oskrba prinaša veliko novosti, predvsem kot drugačna paradigma skrbi, ki presega stare obrazce organiziranja oskrbe, načinov pristopa k človeški stiski, statusa uporabnikov in bistva procesov pomoči. V tem smislu dolgotrajna oskrba ni le nadgradnja obstoječih sistemov socialne varnosti, socialnega in zdravstvenega varstva. Je velik izziv za vzpostavitev novih organizacijskih struktur in novih načinov zagotavljanja storitev pomoči in podpore, ki bodo integrirani in zagotavljali sinergije različnih strok v skupne strategije pomoči in solidarnosti.

Po Zakonu o dolgotrajni oskrbi je centrom za socialno delo dodeljena vloga enotnih vstopnih točk in s tem tudi velika odgovornost pri uvajanju paradigmatskih sprememb oskrbe. Na dogodku, na katerega bomo povabili tudi sogovornike z resornih ministerstev, bomo z vabljenimi sogovorniki, predstavniki centrov za socialno delo, fakultete za socialno delo in drugimi akterji na področju dolgotrajne oskrbe predstavili aktaulne teme z vidika vloge centrov za socialno delo pri vzpostavljanju dolgotrajne oskrbe.

Še posebej bomo uzpostavili oceno vzdržnosti enotne vstopne točke pri centrih za socialno delo, glede na znane podatke o tem, koliko novih delovnih mest bo za to na razpolago; nadalje nas zanima, kako se bomo v socialni sferi odzivali na vprašanja upravičencev do dolgotrajne oskrbe, ki so vezana na njihova zdravstvena stanja. Odprli bomo tudi vprašanje, kako se bomo pri enotni vstopni točki izognili temu, čemur se nismo mogli pri osebni asistenci, da bomo za uporbnike izvajali predvsem postopke odločanja, ne pa tudi strokovnega dela, kot ga od nas pričakujejo uporabniki in kot to od nas terja stroka socialnega dela.

Vabljeni na dogodek, na katerem bomo iskali odgovore na ta in podobna vprašanja!

Zaradi lažje organizacije dogodka vas vabimo, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov: spela.batis@gov.si do petka 1.12.2023.

Janko Cafuta in izr. prof. dr. Jana Mali, v imenu organizatorjev