2012 – evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami

EU 2012 logo


 

 

 

 

Evropski parlament je leto 2012 poimenoval kot Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Samo poimenovanje letošnjega leta slikovito postavlja v središče pozornosti starejše in demografske spremembe, ki pred nas postavljajo nove izzive medsebojnega sodelovanja.

Povečanje deleža starejšega prebivalstva tudi v socialnem delu povečuje pozornost na pojave, ki spremljajo starost, staranje in stare ljudi. Stari ljudje so v socialnem delu 21. stoletja ključen izziv za razvoj konceptov, metod in spretnosti. V skladu z omenjenimi izzivi in poreklom letošnjega leta, so študentje 1. letnika naše fakultete pripravili različne projekte medgeneracijskega sodelovanja. Pri pripravi in izvedbi projektov so sodelovali s predstavniki Slovenske filantropije. ki sodeluje v mednarodnem projektu ADA (Age Demands Action). Osrednja cilja projekta sta (1) preprečevanje diskriminacije in kršenja pravic starejših in (2) pravica starejših do aktivnega pristopa k razvoju družbene skupnosti.


Rezultat letošnjega projektnega dela študentov so tudi naslednji trije filmi:

Klavdija Koražija, Maja Hrga, Marko Kovše, Jaka Kosec, Alen Kavčič:
Kaj upokojenci menijo o pokojnini?

Film prikazuje stališča stanovalcev enega od slovenskih domov za stare do pokojnin in pokojninske politike v Sloveniji. Snovalci filma so izhajali iz dejstva, da je vprašanje pokojninske politike trenutno zelo aktualno, najbolj pa vpliva  prav na prejemnike pokojnin. Opozoriti želijo, da je pomembno mnenje prejemnikov pokojnin, še posebej pa njihove izkušnje o tem, kako živijo in preživijo z mesečnimi prejemki. Film lepo prikaže, da razsežnosti pokojnin niso zgolj materialne. Odražajo se na številnih področjih našega življenja. V našem medijskem prostoru mnenja starejših niso pogosto prisotna. Ustvarjalci filma presegajo prevladujočo medijsko prakso in opozarjajo, da je pomembno starejšim prisluhniti, se od njih učiti in znanje uporabiti za kakovostno življenje.

 

Povezave

www.mddsz.gov.si/si/teme_projekti/el2012

www.filantropija.org

www.helpage.org/get-involved/campaigns/age-demands-action