2012 – evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami