kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: junij 2008
Datum tehnične prenove spletnega mesta: september 2012
Datum celovite grafične prenove spletnega mesta: maj 2016

Naročnik: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Urednik: Marko Mesec marko.mesec@fsd.uni-lj.si
ISSN 2670-5877

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja:  
Vizualni koncept: Dejan Šuc
Tehnični direktor: Marko Kobal
Izvedba: Marjan Štekar,  Damjan Mozetič, Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).

 

Arctur