kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: junij 2008
Datum tehnične prenove spletnega mesta: september 2012
Datum celovite grafične prenove spletnega mesta: maj 2016

Naročnik: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Urednik: Mark o Mesec marko.mesec@fsd.uni-lj.si

Izvajalec: Arctur d.o.o.
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).