Razpis za uvajalno tutorsko delo na Fakulteti za socialno delo

FSD vabi študentke in študente, da se prijavite na razpis študentskih tutorskih mest.

Tutor študent je osebni svetovalec, ki študente usmerja skozi študij in je lahko redni ali izredni študent UL, ki je vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija in se prijavi na razpis za tutorsko delo.

Delo študentskih tutorjev na FSD povezuje in usmerja koordinator, koordinatorje povezuje in usmerja pomočnik za tutorstvo v sodelovanju s prodekanom za študijske zadeve članice.

Študentske tutorje bomo nagradili s 3 ECTS, vpisanimi v prilogo k diplomi, ponujamo pa vam tudi možnost, da s tutorskim delom opravite del študijske prakse.

Razpisujemo:
  • 2 mesti za študentske tutorje za redne študente

  • 1 mesto za študentskega tutorja za redne in izredne študente s posebnimi potrebami

  • 1 mesto za študentskega tutorja za tuje študente.


  • Prijave se sprejemajo do srede, 4.6..2008 v elektronski obliki na elektronski naslov romana.zidar@fsd.uni-lj.si ali v pisni obliki v dekanatu, kjer jih oddajte v poštni predal Romane Zidar.

    Prijave bo pregledala komisija v sestavi posameznih tutorjev, ki zapuščajo tutorska mesta (tutorki za redne študente Andreja Rafaelič in Danijela Gutič, tutorka za študente s posebnimi potrebami Maja Koren in tutorka za tuje študente Maja Majcen) in Ive Matjašič, koordinatorice študentskih tutorjev, ki bodo sredi meseca junija 2008 s kandidati opravile razgovore.

    Obrazec za prijavo