Poletna šola »Raznolikost je bogastvo družbe«

Vabimo vas, da se udeležite poletne šole »Raznolikost je bogastvo družbe«, na kateri bomo na zanimiv in zabaven način iskali odgovore na ta vprašanja in raziskovali raznolikost in njen pomen na različnih področjih življenja.
Delo bo potekalo v skupinskih delavnicah in po skupinah, ki se bodo delile v 3 tematske sklope: umetnost, družboslovje in humanistika ter podjetništvo. Vsaka skupina bo svoje delo in nastale produkte predstavila zadnji dan poletne šole, na organizirani zaključni predstavitvi.

Pojem raznolikost lahko najdemo na več področjih življenja. Danes pa je zelo aktualen v sferi družbenega življenja, saj je sprejemanje raznolikosti ključno za delovanje sodobne družbe. Toda kaj pomeni sprejemanje raznolikosti? Zakaj je to ključnega pomena pri reševanju problema enakih možnosti in odpravljanju neravnovesij v družbi?
Vabimo vas, da se udeležite poletne šole »Raznolikost je bogastvo družbe«, na kateri bomo na zanimiv in zabaven način iskali odgovore na ta vprašanja in raziskovali raznolikost in njen pomen na različnih področjih življenja.
Delo bo potekalo v skupinskih delavnicah in po skupinah, ki se bodo delile v 3 tematske sklope: umetnost, družboslovje in humanistika ter podjetništvo. Vsaka skupina bo svoje delo in nastale produkte predstavila zadnji dan poletne šole, na organizirani zaključni predstavitvi.

več