Podiplomski študijski programi in seminarji

Podiplomski študijski programi,
Vpis še do 10. septembra 2008,
Specialistični študij,
Magistrski študij,
Doktorski študij,
Aktualni seminarji v septembru 2008.

Specialistični študij:
• Management v socialnem delu
• Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog
• Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami
• Socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij
• Duševno zdravje v skupnosti

Magistrski študij:
• Sociologija - socialno delo v skupnosti

Doktorski študij
• Sociologija - socialno delo v skupnosti

Vpis do 10. septembra 2008

več na http://www.fsd.uni-lj.si/podiplomski_studij/specializacije/


Aktualni seminarji v septembru 2008

Mediacija v socialnem delu: konceptualna izhodišča in praktične veščine

Usposabljanje za evalvatorje socialnovarstvenih programov

Življenjski svet uporabnika: Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih sprememb

več na http://www.fsd.uni-lj.si/seminarji/aktualni_seminarji/