Razpis za uvajalno, predmetno in področno tutorstvo na FSD

FSD vabi študentke in študente, k prijavi na razpis študentskih tutorskih mest za UVAJALNO, PREDMETNO in PODROČNO TUTORSTVO.

FSD vabi študentke in študente, k prijavi na razpis študentskih tutorskih mest za UVAJALNO, PREDMETNO in PODROČNO TUTORSTVO.

Uvajalni tutor študent je osebni svetovalec, ki študente prvega letnika usmerja skozi študij in je lahko redni ali izredni študent UL, ki je vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

Predmetno tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov tudijskega programa. Običajno se organizira pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo.

Področno tutorstvo je namenjeno študentom na posameznem izbirnem področju. Praviloma ga izvajajo študentje 4. letnika.

Celoten tekst razpisa in prijavnice