Prostovoljno pripravništvo - prihodnost diplomantov/k socialnega dela? (okrogla miza)

Diplomanti/‐ke socialnega dela se ob vstopu na z trg dela pogosto soočajo z dejstvom, da bo njihova prva zaposlitev prostovoljna. Zakaj je tako in kaj bodo v prihodnosti glede tega ukrenili pomembni akterji?

Vabimo vas na okroglo mizo, ki jo za vas organizira KC FSD v sklopu dogodkov "Aktualno!".

Kdaj: četrtek, 6. 11. 2008 ob 16.00

Kje: P8 na FSD


Kaj: Diplomanti/‐ke socialnega dela se ob vstopu na z trg dela pogosto soočajo z dejstvom, da bo njihova prva zaposlitev prostovoljna. Zakaj je tako in kaj bodo v prihodnosti glede tega ukrenili pomembni akterji?

Na okrogli mizi bomo iskali odgovore na vprašanja o vzrokih za
obstoječe stanje in možnostih za bodoče generacije diplomantov/‐k socialnega dela.

Gostje:

‐ Helena Kocjančič, univ. dipl. soc., Socialna zbornica Slovenije

‐ mag. Žarko Tepavčević, CSD Ljubljana‐Šiška

‐ Suzana Oreški, univ.dipl.soc.del., Društvo Altra

‐ Polonca Jakob, univ.dipl.soc.del. z izkušnjo volenterskega pripravništva

‐ mag. Andrej Kohont, Katedra za kadrovski menedžment, FDV

‐ Goran Lukić, Odbor za mlade, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije


Pridite - zanimivo bo!